Üst Menüyü Aç

Üst Menüyü Kapat

Kurumsal Eğitimler > Teknik Eğitim Programları

ISO 18001 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMİKatılım Belgeli Eğitim Satın Al
119 89
Üniversite Onaylı Eğitim Satın Al
150 119

Firmalar arasındaki rekabetin gün geçtikçe artması; beraberinde firmaların sundukları ürün çeşitliliğinin de çoğalmasına ve fiyat düzeylerinin değişiklik göstermesine sebep olur. Bununla birlikte müşterilerin de firmalardan beklentileri gittikçe artmaya başlar. Dolayısıyla müşteriler ve tüketiciler almış oldukları ürün ve hizmetler dışında kuruluşlardan başka beklentiler içine girerler. Bunlardan biri ise, firmanın üstlenmiş olduğu veya yapacağı sosyal sorumluluk projelerini ne derece sürdürdükleridir.

Tüketicilerin firmalara karşı olan bu beklentisi ise standart kalite kelimesinin artık günümüzde tek başına bir anlam ifade etmemesi anlamına gelir. Dolayısıyla gündemde artık iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili konular yer alır. Dolayısıyla konuyla ilgili mevzuatlara firmanın ne kadar uyduğu, bireyler için sağlıklı ve uygun bir çalışma ortamının sunulup sunulmadığı, mevcut eksikliklerin ne derecede ve ne kadar sürede giderildiği sorgulanır.

EĞİTİMİN AMACI

ISO 18001 uzaktan eğitim programlarında verilen derslerin amacı iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yasaların ışığı altında firmada bulunan mevcut risklerin ortadan kaldırılması veya olabildiğince azaltılarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasıdır. Aynı zamanda tüm bu sorumluluğu yüklenecek yönetimin bu konuda ne kadar aktif olduğunun saptanarak, gerekli ilerlemenin kaydedilmesini sağlamaktır.

ISO 18001 iş sağlığı ve işçi güvenliği eğitimi veren uzaktan eğitim programlarında firma çalışanlarının ve yönetimin bu konuda olabildiğince bilinçlendirilmesi ve tüm yasal mevzuatlara hâkim olması; aynı zamanda bunların uygulanması sağlanır. Buna göre eğitimin amacı, firmada zararla sonuçlanabilecek olası riskli durumların önceden tespiti ve hemen alınması gereken önlemler hakkında katılımcıların kapsamlı bilgi sahibi olması sağlanır.

NEDEN OHSAS 18001 ?

Karlılığı arttırmak OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek Motivasyon ve katılımı arttırmak Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan OHSAS  18001 belgesi faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.
Eğitim içeriği oldukça geniş kapsamlıdır ve günümüzde işçi sağlığı ve güvenliği hayati önem taşır. Dolayısıyla ISO 18001 uzaktan eğitim programlarına hangi sektörde ya da ölçekte olduğu fark etmeksizin tüm firmalar katılabilir. Bunun yanı sıra çalışan kişiler de kariyer olanaklarını arttırabilmek için bu yönetim sistemi hakkında eğitim alabilirler.

Eğitim içeriğinde yer alan konular ise; ISO 18001 gelişimi ve avantajları, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda kurulacak sistemin aşamaları, olası sağlık ve güvenlik risklerinin önceden belirlenmesi ve değerlendirilmesi  ve ISO 18001 gereklilikleri yer alır. 

OHSAS 18001 (iş sağlığı ve güvenliği) belgesi Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Ülkemizde OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği belgesi Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır. Bu sistemle, çalışanlar, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

OHSAS 18001 belgesi standardı , bir kuruluşun  iş sağlığı ve güvenliği  risklerini kontrol etmesi performansının iyileştirilmesini sağlamak, için gerekli yönetim sistemi şartlarını kapsar. Standart OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği Performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartlarını da kapsamaz. OHSAS 18001 standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir;


a) Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, , iş sağlığı ve güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak, 

b) Bir OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek, 

c) Kuruluşun beyan ettiği OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak, 

d) Bu uyumu başkalarına göstermek, 

e) Kuruluşun OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak, 

f) Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu beyan etmek. 


Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi yönetim sistemine dahil edilmesi amaçlanmıştır. Uygulamanın kapsamı kuruluşun OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği politikası, faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır. Bu standart ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmıştır.

  • Kariyer Ve İş Odaklı Sertifika Programları
  • Uluslararası Ve Ömür Boyu Geçerli Sertifika
  • İş Bulma, İşe Yerleşme Ve Yükselmede Etkili Sertifika
  • Katılım Sertifikası Değil Başarı Sertifikası
  • Adresi Ve İletişim Bilgileri Açık Güvenli Hizmet
  • Kredi Kartı İle 9 Taksite Kadar Ödeme Seçeneği
  • Havale/Eft İle Ödeme Seçeneği
  • Uzaktan Eğitimlerde 7/24 Sürekli Erişim İmkanı
  • Teknik Destek Ve Çağrı Merkezi Hizmeti
  • Ücretsiz Kargo